Bc. Klára Baranová

Bachelor's thesis

Možnosti rozvoje komunikační schopnosti dítěte s poruchou autistického spektra

Possibilities of developing communication skills in a child with autistic spectrum disorders
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra a komunikace. Je rozdělena na teoretickou část a část výzkumnou. Teoretická část se zabývá poruchami autistického spektra, historií, dělením poruch autistického spektra a její triádou problémových oblastí. Obecně popisuje téma komunikace, její členění na verbální a neverbální komunikaci. Blíže se pak věnuje alternativní a augmentativní …more
Abstract:
The thesis deals with problems of communication in children with autistic spectrum disorders. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with a topic of autistic spectrum disorders, history of autism, classification of autistic spectrum disorders and the triad of autism. Also the communication is described and its distribution into verbal and nonverbal communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta