Kristýna RUČKOVÁ

Master's thesis

Uplatnění úkolově orientovaného přístupu při práci s uživateli azylových domů

The application of task centred approach in practice of social work with clients of shelter houses
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá uplatněním úkolově orientovaného přístupu při práci s uživateli azylových domů. Cílem práce je pokusit se vymezit podmínky, které podporují možnost uplatnění úkolově orientovaného přístupu při práci s uživateli azylových domů. V práci je proto charakterizován úkolově orientovaný přístup, jeho základní principy a prvky. Rovněž jsou popsány jednotlivé fáze tohoto přístupu …more
Abstract:
This thesis deals with the application of task-centred approach in social work with users of shelters. Aim of the thesis is to try to define the conditions that support the application of task-centred approach in social work with users of shelters. In this thesis are defined basic principles and elements of task-centred approach. It also describes the various phases of this approach. There are also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011
Accessible from:: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Adéla Webrová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RUČKOVÁ, Kristýna. Uplatnění úkolově orientovaného přístupu při práci s uživateli azylových domů. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií