Bc. Zdeňka Křiklavová

Diplomová práce

Vliv společenských periodik na životní styl ženy

Impact of social magazines on women’s lifestyle
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu masmédií, konkrétně pak společenských periodik, na ženy. Definuje základní pojmy z oblasti segmentace cílových skupin na základě životního stylu a na vybraném segmentačním modelu ukazuje vhodnost různých časopiseckých rubrik pro určitý typ spotřebitele – čtenáře. Také uvádí typologii periodik a konkrétněji vymezuje časopisy pro ženy a časopisy lifestylové …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the matter of the mass media influence, social periodicals specifically, on women. It defines the basic terms from the area of the target groups segmentation based on the lifestyle and it shows the eligibility of different magazine sections for the specific type of the consumer – the reader – based on the chosen segmentation model. Then it mentions the typology of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Majerik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní