Martina Součková

Bakalářská práce

Ekonomka a vedoucí sekce Fundraising na 28. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

The economist and the head of Fundraising at The International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2018
Anotace:
Absolventská dokumentace přibližuje čtenáři průběh realizace Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2018 z pohledu ekonomky a vedoucí sekce Fundraising. Textovou část, která obsahuje jak popis plánované práce, tak zpětné zhodnocení, doplňují přílohy, které tak dohromady s dokumentací poskytují komplexní pohled na tyto funkce v rámci organizační struktury festivalu.
Abstract:
The documentation deals with the creation of The International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2018 from the perspective of the economist and the head of Fundraising section. Textual part contains the description of planed work and the retrospective evaluation. Together with the attachments the documentation provides a comprehensive view of these positions within the organizational structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Adéla Dědová
  • Oponent: MgA. Lucie Abou

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/f9342/