Gabriela Dubská

Bakalářská práce

Návrh projektu financování seniorského bydlení z fondů EU v obci Bochoř

Proposal of project for financing of senior housing from the EU funds in the municipality of Bochoř
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem projektu financování seniorského bydlení v obci Bochoř. Úvod teoretické části se zaměřuje na bytovou politiku a roli státu v oblasti bydlení. Část se zaměřuje na sociální služby a jejich principy a stárnutí obyvatelstva. Praktická část práce obsahuje strategické dokumenty Olomouckého kraje a je zobrazena demografická struktura obce Bochoř. Součástí praktické části …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with proposal of financing senior living project in municipality Bochoř. Outset of theoretical part is focused on housing policy and on the role of a state in the area of housing. Attention is also paid social services, their principles and aging of population. Practical part contains an analysis of strategic documents of Olomoucký region and also actual demographic structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dubská, Gabriela. Návrh projektu financování seniorského bydlení z fondů EU v obci Bochoř. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe