Bc. Martin Arleth

Diplomová práce

Sociální exkluze a sci-fi

Social exlusion and sci-fi
Anotace:
Tento text si klade za úkol propojit sociologický koncept sociální exkluze s žánrem sci-fi. Sociální exkluze je tématem, který se v sociálních vědách a také v politice často objevuje od devadesátých let minulého století až po současnost. Čím dál tím více diferencovaná společnost je ohrožena dezintegrací, kterou tento proces přináší. Může být ohrožena sociální koheze společnosti a také její demokratické …více
Abstract:
The main purpose of this text is connection between concepts of social exclusion and sci-fi genre. Social exclusion is a topic, which is often reflected in social sciences and politics from the end of the last century till today. More and more divided society is endagered by dezintegration, which this process produces. The social cohesion and democratic principles of the western society are threatened …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií