Markéta Mecová

Master's thesis

Global Financial Crisis and its Impact on German Automotive Industry: A Comparative Study on Daimler AG, Volkswagen Group, BMW AG

Global Financial Crisis and its Impact on German Automotive Industry: a comparative study on Daimler AG, Volkswagen Group, BMW AG
Abstract:
Obsahem této diplomové práce je problematika dopadu globální finanční krize na chod německých automobilových konglomerátů -- Daimler AG, Volkswagen Group, a BMW AG. Práce je rozdělena do tří kapitol. Cílem je provedení finanční analýzy v období od roku 2003 do roku 2014 se zaměřením na finanční stabilitu podniku. V první teoretické části popisuji jednotlivé metody finanční analýzy, bonitní a bankrotní …more
Abstract:
The content of this diploma thesis is the issue of the impact caused by the Global financial crisis on the German car manufacturers -- Daimler AG, Volkswagen Group, and BMW AG. The work is divided into three chapters. The goal of this thesis is to conduct a financial analysis for the period from 2003 till 2014 with the aim to focus on the financial stability. In the first theoretical chapter, I describe …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2015
  • Supervisor: Karel Brůna
  • Reader: Jiří Pour

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55932