Ing. Petra Šumná, Ph.D.

Doctoral thesis

Teorie a praxe řízení úvěrového rizika v bankách

Theory and practice of credit risk management in banks
Abstract:
Tato disertační práce se věnuje řízení úvěrového rizika v bankách, jeho hlavním atributům, jednotlivým přístupům měření, efektivnímu způsobu jeho řízení, předcházení tomuto typu rizika a dopadům a eliminaci ztrát, které vzniknou v případech, kdy není adekvátně a správně řízeno. Práce dále sleduje a analyzuje základní ukazatele spojené s úvěrovým rizikem v rámci hospodářského cyklu, vazby tvorby opravných …more
Abstract:
This thesis focuses on credit risk management in banks, its main attributes, each particular approaches of measurement, an effective way of its management, the prevention of this type of risk and the impact and elimination of losses which arise in cases where it is not adequately and properly managed. This work further monitors and analyzes basic indicators related to credit risk within the frame of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Reader: Ing. Naďa Blahová, Ph.D., doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní