Ing. Petra Šumná, Ph.D.

Doctoral thesis

Teorie a praxe řízení úvěrového rizika v bankách

Theory and practice of credit risk management in banks
Anotácia:
Tato disertační práce se věnuje řízení úvěrového rizika v bankách, jeho hlavním atributům, jednotlivým přístupům měření, efektivnímu způsobu jeho řízení, předcházení tomuto typu rizika a dopadům a eliminaci ztrát, které vzniknou v případech, kdy není adekvátně a správně řízeno. Práce dále sleduje a analyzuje základní ukazatele spojené s úvěrovým rizikem v rámci hospodářského cyklu, vazby tvorby opravných …viac
Abstract:
This thesis focuses on credit risk management in banks, its main attributes, each particular approaches of measurement, an effective way of its management, the prevention of this type of risk and the impact and elimination of losses which arise in cases where it is not adequately and properly managed. This work further monitors and analyzes basic indicators related to credit risk within the frame of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Naďa Blahová, Ph.D., doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní