Bc. Valerie Hotová

Master's thesis

The use of authentic texts in reading

The use of authentic texts in reading
Abstract:
The diploma thesis attempts to explore the issue of authentic texts in reading. Firstly, the fundamental theoretical questions connected to the term communicative competence within the framework of reading are discussed. Particular attention in the theoretical part of the thesis is devoted to reading and the use of authentic texts with the comparison of the Framework Education Programme for Elementary …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá otázkou využití autentických textů ve vyučování čtení. Nejprve jsou diskutovány fundamentální teoretické otázky týkající se komunikační kompetence a čtení. Zvláštní pozornost v části teoretické je věnována čtení za pomocí autentických textů v porovnání s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Následně je realizován maloplošný výzkum s cílem zjistit, zdali …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hotová, Valerie. The use of authentic texts in reading. Pardubice, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická