Bc. Lenka Nováková

Master's thesis

E-learningový kurz zaměřený na sociálně patologické jevy pro žáky 2. stupně ZŠ

E-learning course focusing on socially pathological phenomena for upper primary school pupils
Abstract:
Tématem této diplomové práce je vytvoření e-learningového kurzu zaměřeného na vybrané sociálně patologické jevy pro žáky 2. stupně ZŠ v systému Moodle. Kurz je dostupný prostřednictvím internetového prohlížeče. Teoretická část práce pojednává o sociálně patologických jevech, na které se kurz blíže zaměřuje - o agresi, šikaně, kyberšikaně, zneužívání psychoaktivních látek, sektách, navíc o syndromu …more
Abstract:
The master's thesis deals with creation of an e-learning course focusing on selected socially pathological phenomena in the Moodle software program. The course was designed for upper primary school pupils. The course can be viewed in a web browser. Theoretical part deals with socially pathological phenomena, which are closely focused by course, such as aggression, bullying, cyberbullying, substance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Radim Slaný
  • Reader: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta