Mgr. Bc. Zuzana Kotulanová

Master's thesis

Morfometrie lidských rtů: studie sexuálního dimorfismu

Morphometry of Human Lips: A Study of Sexual Dimorphism
Anotácia:
V práci byl hodnocen sexuální dimorfismus tvaru červeně lidských rtů a jejich velikosti, a to v souvislosti s obličejem, vybranými tělesnými parametry a věkem. Analýza byla provedena na základě archivních barevných fotografií obličejů vzorku českých chlapců a dívek ve věku od 6 do 19 let. Fotografie byly zaznamenány v pohledu en face (188 jedinců) a pohledu z profilu (206 jedinců). Tvar červeně rtů …viac
Abstract:
The purpose of this study was to determine sexual dimorphism of the shape of the vermilion of the human lips and its size, in relation to face, selected body parameters and age. The analysis was based on archive colour facial photographs of a sample of czech boys and girls aged 6 to 19 years. The photographs were taken from frontal view (188 individuals) and profile (206 individuals). The shape of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedúci: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta