Theses 

Integrovaná marketingová komunikace Letiště Praha a.s. a synergický efekt jednotlivých nástrojů – Bc. Monika Zárubová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Monika Zárubová

Diplomová práce

Integrovaná marketingová komunikace Letiště Praha a.s. a synergický efekt jednotlivých nástrojů

Integrated Marketing Communication of Prague Airport and Synergetic Effect of its individual Tools

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá integrovanou marketingovou komunikací, která je firmami využívána především pro zaujetí cílové skupiny jasným, srozumitelným, konzistentním a působivým komunikačním sdělením. Koncept integrované marketingové komunikace využívá většího počtu komunikačních nástrojů, které musí být vhodně kombinovány tak, aby bylo dosaženo synergického efektu, tj. efektu, kdy účinek jednoho komunikačního nástroje násobí účinek druhého komunikačního nástroje. Celková efektivita marketingové komunikace se potom zvětšuje. První část této diplomové práce se snaží přiblížit marketingové komunikační nástroje včetně nových trendů marketingu. Dále popisuje způsoby integrace komunikačního mixu a zdůrazňuje potřebu integrace v současném tržním prostředí. Druhá část této diplomové práce prokazuje účinek synergického efektu u společnosti Letiště Praha, která aktivně využívá koncept integrované marketingové komunikace. Detailně rozvádí komunikační nástroje, které společnost využívá a prezentuje konkrétní komunikační projekt, v němž je integrovaná marketingová komunikace aplikována. Cílem této práce je prokázat využívání integrované marketingové komunikace a působení zmíněného synergického efektu ve vybrané společnosti, Letiště Praha a.s.

Abstract: This thesis deals with integrated marketing communication which is exploited by firm companies due to clear, comprehensible, consistent and impressive communication message. Marketing communication concept uses large numbers of communication tools, which need to be well combined to achieve the synergetic effect, i. e. effect when using one communicating tool doubles the effect of another communication tool. In such a way the whole effectiveness of the marketing communication is increasing. The first part of the thesis captures marketing communication tools including new trends in marketing. There are also mentioned ways the communication mix integration and emphasize the importance of synergy in nowadays market environment. The second part of the thesis is focused on the synergetic effect of marketing communication in the environment of the specific company, i. e. Prague Airport. There are also mentioned in more detail marketing communication tools used by Prague Airport. To prove that the integrated marketing communication is applied by the company is a specific communication project presented. The aim of the thesis is to prove that the integrated marketing communication is applied and synergetic effect is achieved in Prague Airport company.

Klíčová slova: integrovaná marketingová komunikace, Letiště Praha, mezinárodní letiště, synergický efekt, marketing, komunikační kampaň, komunikační mix integrated marketing communication, Prague Airport, international airport, synergystic effect, communication campaign, communication mix

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz