Bc. Monika Zárubová

Master's thesis

Integrovaná marketingová komunikace Letiště Praha a.s. a synergický efekt jednotlivých nástrojů

Integrated Marketing Communication of Prague Airport and Synergetic Effect of its individual Tools
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá integrovanou marketingovou komunikací, která je firmami využívána především pro zaujetí cílové skupiny jasným, srozumitelným, konzistentním a působivým komunikačním sdělením. Koncept integrované marketingové komunikace využívá většího počtu komunikačních nástrojů, které musí být vhodně kombinovány tak, aby bylo dosaženo synergického efektu, tj. efektu, kdy účinek jednoho …more
Abstract:
This thesis deals with integrated marketing communication which is exploited by firm companies due to clear, comprehensible, consistent and impressive communication message. Marketing communication concept uses large numbers of communication tools, which need to be well combined to achieve the synergetic effect, i. e. effect when using one communicating tool doubles the effect of another communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní