Ing. Ivo Dupal

Diplomová práce

Společenská odpovědnost podniku a konkurenceschopnost

Corporate social responsibility and competitiveness
Anotace:
V této práci je cílem, po shrnutí teoretických poznatků z oblasti společenské odpovědnosti a konkurenceschopnosti podniku, ve vybraném podniku analyzovat současný stav, na jehož základě budou podány návrhy řešení, které by měly vést ke zlepšení současného stavu v tomto podniku a jeho pozice mezi konkurenty.
Abstract:
The goal of this thesis is, after getting insight of theory about corporate social responsibility and competitiveness, analysing current status and based on this analysis present propose solutions, that will lead to improvement of the status and of company´s position amonit competitors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miluše Císařová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management