Bc. Kamila Klecanská

Diplomová práce

Profesní dráha osob s nedokončeným vyšším sekundárním vzděláním

Career path of individuals with unfinished upper secondary education
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá profesní dráhou osob, které mají nedokončené vyšší sekundární vzdělání. Tyto osoby opustily z různých důvodů vzdělávací proces v jeho průběhu a na pracovní trh tak vstoupily pouze s dokončeným základním vzděláním, což může být v mnoha ohledech limitující. Práce je koncipována jako teoreticko-empirická. V teoretické části jsou objasněny klíčové pojmy tématu, a to profesní …více
Abstract:
This diploma thesis is devoted to the career path of individuals who did not finish the upper secondary education. These people had not graduated for various reasons and the fact that they entered a labor market with their primary education only is challenging and often confining in many aspects. The diploma thesis consists of a theoretical and an empirical part. The theoretical part addresses key …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta