Theses 

Propagace věrnostního programu obchodní jednotky - Tesco Clubcard – Bc. Jana Zemanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Zemanová

Bakalářská práce

Propagace věrnostního programu obchodní jednotky - Tesco Clubcard

Promotion of loyalty program for business unit - Tesco Clubcard

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá propagací věrnostního programu obchodní jednotky Tesco - Tesco Clubcard. V první části práce se věnuji vysvětlení základních pojmů jako je marketingová komunikace, podpora prodeje a její cíle, věrnostní programy a jejich historie. Dále také objasňuji význam slova loajalita, která je nedílnou součástí každého věrnostního programu. V druhé části práce jsem se zaměřila na společnost Tesco a hlavně na věrnostní program Tesco Clubcard, kde detailně popisuji vývoj programu od začátku po současnost a také jeho podobu v České republice. V závěru práce se soustředím na propagaci programu.

Abstract: This thesis is dedicated to promoting the loyalty program of retail chain Tesco – Tesco Clubcard. The first part is devoted to the explanation of terms such as marketing communications, sales promotions and its goals, loyalty programs and their history. It also clarifies the meaning of word loyalty which is an integral part of any loyalty program. In the second part I focused on Tesco and especially on the Tesco Clubcard loyalty program, which I describe in detail - the development of the program from the beginning up to the present, as well as its concept in the Czech Republic. At the end I focus on the promotion of the program itself.

Klíčová slova: Podpora prodeje, věrnostní program, loajalita, propagace, marketingová komunikace, Tesco, Tesco Clubcard, Sales promotion, loyalty program, loyality, promotion, marketing communications, Tesco Clubcard.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz