Barbora Zámečníková

Bakalářská práce

Příčiny odejmutí dítěte z rodiny pohledem kurátora pro děti a mládež.

Reasons for Taking Child Out of the Family from Children and Teenager Curator's Point of View
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje převážně na příčiny odejmutí dítěte z rodiny pohledem kurátora pro děti a mládež. Teoretická část je věnována popisu rodiny, jejich funkce a prostředí. Dále definuje sociálně-právní ochranu dětí, kurátora pro děti a mládež a proces odejmutí dítěte z rodiny. Práce se dále věnuje náhradní péčí o dítě. Druhá je praktická část, která je realizována kvalitativním výzkumem, metodou …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses mainly on the reasons for the child's removal from the family by the curator for children and youth's view. The theoretical part is dedicated to the description of the family, their function and surroundings. It further defines the social and legal protection of children, the curator for children and youth and the process of taking the child out of the family. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Blaštíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zámečníková, Barbora. Příčiny odejmutí dítěte z rodiny pohledem kurátora pro děti a mládež.. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe