Bc. Lucie Dvouletá

Diplomová práce

Přeshraniční aktivity v česko-slovenském pohraničí - příklad Euroregion Bílé/Biele Karpaty

Cross-border activities in the Czech-Slovak border region - example Euroregion Bílé/Biele Karpaty
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přeshraniční problematikou na česko-slovenské hranici, kde se nachází vhodné podmínky pro fungující spolupráci. Mezi ně patří kulturní blízkost obou národů, společná minulost, podobný jazyk a dobré vztahy mezi oběma státy. Pro účely práce bylo zvoleno území Euroregionu Bílé-Biele Karpaty, které zahrnuje Zlínský kraj a Trenčianský samosprávný kraj. V úvodu je několik kapitol …více
Abstract:
The diploma thesis deals with Czech and Slovak trans-borders issue, while this area involves appropriate conditions for workable cooperation such as cultural proximity, common history, similar language and good relations between the both nations. The part of the Euroregion White Carpathians, which consists of Zlín and Trenčín regions, were chosen for our main research purposes. There are few general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj