Bc. Daniel Kinnert

Diplomová práce

Rizika v rámci pojištění osob - pravděpodobnost výskytu a jejich reálné vnímání

Risks in Insurance of Persons - Probability of Occurence and their Real Perception
Anotace:
Globálním cílem diplomové práce „Rizika v rámci pojištění osob – pravděpodobnost výskytu a jejich reálné vnímání“ je posouzení rozdílnosti vnímání rizik škodních událostí, která pokrývá pojištění osob, a reálného výskytu těchto událostí ve společnosti, včetně ekonomických dopadů realizace. Dílčím cílem pak je vytvoření obecného přehledu o možnostech krytí vybraných předmětných rizik. První a druhá …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Risks in Insurance of Persons - Probability of Occurence and their Real Perception” is to analyze the perception of the risks of loss occurrences, which are covered by the insurance of persons, and real occurrence of these events in society, including the economic impacts of realization. The partial goal consists in providing a general overview of the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta