Leona HAVELKOVÁ

Bakalářská práce

Státní svátek jako místo paměti - kvantitativní výzkum

National holiday as a place of memory - Quantitative research
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat státní svátky v ČR a jejich percepci v řadách studující mládeže. Zamýšlený výzkum má přinést odpověď na otázku, jaký význam je jednotlivým státním svátkům přikládán. Další klíčovou otázkou je schopnost státních svátků fungovat jako určitá podoba kulturní paměti. Výzkum se bude týkat jejich schopnosti odkazovat na reprezentace minulosti fungující v kolektivní paměti. Zodpovězena …více
Abstract:
The aim of this work is to map all of the national holidays in the Czech Republic, as well as student's perception on these holidays. The proposed research should bring an answer to a question: 'What kind of significance does each holiday carry?' Another key question is the ability of national holidays to function as a certain resemblance of cultural memory. The research is going to explore their ability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: dr hab. Jan Kajfosz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVELKOVÁ, Leona. Státní svátek jako místo paměti - kvantitativní výzkum. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta