Ing. Zdeněk Šlegr

Bachelor's thesis

Regionální inovační strategie (RIS)

Regional innovation strategies (RIS)
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Regionální inovační strategie“ je analýza inovačního prostředí vybraných regionů a rozbor jednotlivých regionálních inovačních strategií. V první části se zaměřím na vysvětlení základních pojmů v oblasti inovací a nastíním hlavní cíle regionální politiky. Druhá část je věnována vybraným regionálním inovačním strategiím, způsobem jejich implementace a řešení hlavních problémů …more
Abstract:
The goal of this bachelor work "Regional innovative strategies" is analysis of innovative world of chosen regions and analysis of particular regional innovative strategies. In the first part I aim for account of fundamental terms in innovative area and I outline the main objectives of regional politics. The second part is dedicated to chosen innovative strategies, ways of their implementation and solution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2008
  • Supervisor: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Reader: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta