Ing. Zdeněk Šlegr

Bachelor's thesis

Regionální inovační strategie (RIS)

Regional innovation strategies (RIS)
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Regionální inovační strategie“ je analýza inovačního prostředí vybraných regionů a rozbor jednotlivých regionálních inovačních strategií. V první části se zaměřím na vysvětlení základních pojmů v oblasti inovací a nastíním hlavní cíle regionální politiky. Druhá část je věnována vybraným regionálním inovačním strategiím, způsobem jejich implementace a řešení hlavních problémů …viac
Abstract:
The goal of this bachelor work "Regional innovative strategies" is analysis of innovative world of chosen regions and analysis of particular regional innovative strategies. In the first part I aim for account of fundamental terms in innovative area and I outline the main objectives of regional politics. The second part is dedicated to chosen innovative strategies, ways of their implementation and solution …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2008
  • Vedúci: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta