Bc. Světlana Kociánová

Diplomová práce

Postavení anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na I. stupni zakladní školy

The Position of English language to pupils with specific learning difficulties at primary school
Anotace:
Téma práce: Postavení anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na I.stupni základní školy
Abstract:
Téma práce anglicky: The Position of English language to pupils with specific learning difficulties at primary school
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta