Theses 

Etika jako nástroj marketingové komunikace podniku – Bc. Lucie Laňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Laňková

Diplomová práce

Etika jako nástroj marketingové komunikace podniku

The Value of Ethics as a Corporate Marketing Communications Tool

Anotace: Práce je případovou studií zavádění podnikatelské etiky do nadnárodní stavební společnosti v podmínkách českého trhu. Jde především o tvorbu marketingové a komunikační strategie, která by měla firmu v této oblasti profilovat, jako lídra trhu.

Abstract: The dissertation is a case study of business ethics implementation in international construction company in the Czech market conditions. Thesis mainly concerns the creation of marketing and communication strategy that should profile a company as a market leader in this area.

Klíčová slova: Podnikatelská etika, společenská odpovědnost, CSR, firemní komunikace, marketingová a komunikační strategie, Business ethics, Corporate Social Responsibility, company communication, marketing and communication strategy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 05:07, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz