Mgr. Lucie Burešová

Advanced ('rigorózní') thesis

Odhady parametrů kvality screeningového programu karcinomu prsu v České republice

Estimation the parameters of efficacy in breast cancer screening programme in Czech Republic
Abstract:
Organizovaný screeningový program rakoviny prsu byl v České republice zahájen v září roku 2002. Bezplatná preventivní mamografická vyšetření jsou poskytována ženám ve věku 45-69 let. Velice důležitými parametry v hodnocení kvality screeningového programu a vývoje onemocnění rakovinou prsu jsou: střední doba trvání preklinické screeningem detekovatelné fáze (nádor je bez klinických příznaků, ale je …more
Abstract:
Organized breast cancer screening program in the Czech Republic was initiated in September 2002. Free biennial preventive mammography examinations are offered to women aged 45-69. Important parameters in assessing the quality of the program and natural history of breast cancer are: mean duration of the preclinical screen-detectable phase (the carcinoma is without clinical signs but it could be found …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 12. 2009
  • Reader: RNDr. Marie Budíková, Dr., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta