Bc. Martin Vršecký

Diplomová práce

Rodina jako faktor rozhodování nákupního chování

Family as a factor of purchase behavior
Anotace:
Tato diplomová práce na téma „Rodina jako faktor rozhodování nákupního chování“ by měla poskytnout jak stručný, přehledný a ucelený pohled na nákupní chování rodiny jako takové, tak i poukázat na fakt, že různé typy rodin, mohou mít zcela odlišný způsob nákupního chování. V teoretické část popisuji základní marketingové pojmy, definice, marketingový komunikační mix a jeho vliv na rodinu, spotřební …více
Abstract:
This diploma thesis on "Family as a factor in buying behavior" should provide a brief, clear and comprehensive view of the family's purchasing behaviors as such, as well as the fact that different types of families may have a completely different way of buying behavior. In the theoretical part I describe basic marketing concepts and definitions and a marketing communication mix and its impact on family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní