Bc. Eliška Stromská

Master's thesis

Společná zemědělská politika - dopady na české zemědělství

The Common Agriculture Policy – Impacts on the Czech agriculture
Abstract:
Předmětem diplomové práce je charakterizovat, analyzovat a vyhodnotit vliv společné zemědělské politiky na české zemědělství po vstupu do Evropské unie. První část práce se zaměřuje na vývoj vzniku společné zemědělské politiky a definování využívaných nástrojů na podporu zemědělství. Součástí je popis fungování společné zemědělské politiky v České republice. Ve druhé části je představen krátký vhled …more
Abstract:
The subject of the diploma thesis is to characterize, analyse and evaluate the influence of the Common Agricultural Policy on Czech agriculture after the accession to the European Union. The first part focuses on the development of the Common Agricultural Policy and the definition of the instruments used to support agriculture. It includes a description of the functioning of the common agricultural …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta