Bc. Eliška Stromská

Master's thesis

Společná zemědělská politika - dopady na české zemědělství

The Common Agriculture Policy – Impacts on the Czech agriculture
Anotácia:
Předmětem diplomové práce je charakterizovat, analyzovat a vyhodnotit vliv společné zemědělské politiky na české zemědělství po vstupu do Evropské unie. První část práce se zaměřuje na vývoj vzniku společné zemědělské politiky a definování využívaných nástrojů na podporu zemědělství. Součástí je popis fungování společné zemědělské politiky v České republice. Ve druhé části je představen krátký vhled …viac
Abstract:
The subject of the diploma thesis is to characterize, analyse and evaluate the influence of the Common Agricultural Policy on Czech agriculture after the accession to the European Union. The first part focuses on the development of the Common Agricultural Policy and the definition of the instruments used to support agriculture. It includes a description of the functioning of the common agricultural …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedúci: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta