Mgr. Veronika Cahová

Master's thesis

Uživatelské třídění rostlin ve výuce na 1. stupni z pohledu učebnic

The user classification of plants in teaching from the point of view of textbook in primary school
Abstract:
Diplomová práce „Uživatelské třídění rostlin ve výuce na 1. stupni z pohledu učebnic“ se zabývá obsahovou analýzou učebnic vytvořených s ohledem k vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 1. stupeň ZŠ. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje teorii učebnic, charakteristiku jednotlivých uživatelských skupin i náhled do Rámcového vzdělávacího programu a jeho pokynů …more
Abstract:
Aim of the diploma thesis „The user classification of plants in teaching from the point of view of textbook in primary school” is a content analysis of textbook which was created with regard to the educational area Man and his world for the first grade of primary school. The diploma thesis is divided on theoretical and practical part. The theoretical part includes textbook theory, characteristic of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Iva Frýzová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta