Mgr. Lucie Poppová, Ph.D.

Disertační práce

WNT signalizace u B-lymfoproliferativních malignit

WNT signalization in B-lymphoprolifetative malignancies
Anotace:
Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je malignita s velmi variabilním průběhem nemoci. Jednou z buněčných drah, které významně ovlivňují vznik a průběh CLL je WNT signalizace. WNT signalizace se dělí na dvě větve, kanonickou a nekanonickou a dosud není jednotný názor, která dráha je klíčová pro CLL. Ve své dizertační práci jsem se zaměřila na studium exprese a funkce tří WNT ligandů: ligand WNT3, …více
Abstract:
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a malignancy with very variable disease course. One of the pathways significantly affecting the CLL origin and course is WNT signaling. WNT signaling is basically divided into two branches, canonical and non-canonical and it is still unclear which one plays the key role in CLL. In my PhD thesis I focused on studying the expression and function of three WNT ligands …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Šárka Pavlová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., PharmDr. Antonín Libra, Ph.D., RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta