Mgr. Michaela Janíková

Master's thesis

Výtvarný projev mládeže s tělesným postižením a epilepsií v prostředí ústavní péče

The visual arts expression of the young people with physical disability and epilepsy
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu výtvarných prací klientů s tělesným postižením a na srovnání výtvarného projevu klientů s vrozeným a získaným tělesným postižením.
Abstract:
The dissertation is aimed at analysis of graphic art works of clients with physical impairment and at comparison of art expression of clients with congenital and acquired physical impairment.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2008
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Dita Slavíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Special Education