Mgr. Michaela Janíková

Master's thesis

Výtvarný projev mládeže s tělesným postižením a epilepsií v prostředí ústavní péče

The visual arts expression of the young people with physical disability and epilepsy
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu výtvarných prací klientů s tělesným postižením a na srovnání výtvarného projevu klientů s vrozeným a získaným tělesným postižením.
Abstract:
The dissertation is aimed at analysis of graphic art works of clients with physical impairment and at comparison of art expression of clients with congenital and acquired physical impairment.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Dita Slavíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Special Education