Bc. Kateřina Rychtaříková

Diplomová práce

Účinek diklofenaku na klíčivost a růst klíčních rostlin

Effect of diclofenac on germination and growth of seedlings
Anotace:
Životní prostředí je stále intenzivněji kontaminováno pseudoperzistentními polutanty. Novou, významnou skupinu tvoří léčiva, jejichž spotřeba meziročně stoupá, a tím se také zvyšuje jejich vstup do prostředí. Mezi jedno z nejčastěji používaných nesteroidních protizánětlivých léčiv, které je ve velké míře detekováno v prostředí vzhledem k jeho nedostatečné degradaci v čistírnách odpadních vod, patří …více
Abstract:
The environment is getting more intensively contaminated with pseudopersistant pollutants. A new and important class of pollutants are pharmaceuticals, the consumption of which increases every year and leads to an increased input into the environment. One of the most intensively used nonsteroidial antiinflammatory drug, diclofenac, is often found in the environment due to its poor elimination during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta