Darina KYNČLOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání obsahu metod a forem výuky na SZŠ v předmětu KRM

Comperation Metods and Forms of Educatinm in Healfty schools in KRM Subjact
Anotace:
Bakalářská práce porovnává metody a formy výuky na středních zdravotnických školách
Abstract:
Bachelor thesis compares the methods and forms of teaching at secondary medical schools
 

Klíčová slova

Metody formy srovnání výuka
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2011
Identifikátor: 37662

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Petr Mach, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYNČLOVÁ, Darina. Porovnání obsahu metod a forem výuky na SZŠ v předmětu KRM. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická