Jan Postl

Bakalářská práce

Implementace informačního systému do podniku, efektivita a přínos k dosažení business plánu

Implementation of the information system into the company, efficiency and contribution to the business plan
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fázemi implementace informačního systému do konkrétního podniku, zdroji financování a efektivitou po úspěšné implementaci. Správné nastavení a použití informačního systému znamená v současnosti nejen velkou konkurenční výhodu na trhu, ale také zrychlení všech procesů, dohled nad obchodními vztahy a zakázkami. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení efektivity implementace informačního …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the phases of implementation of the information system to a particular company, sources of financing as well as efficiency after successful implementation. The correct setup and use of the information means not only a great competitive advantage on the market, but also acceleration of all processes, supervision of business relations and orders. The aim of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní