Pavel Janata

Bachelor's thesis

Rekonstrukce silnice II/320 Přepychy - Záhornice

Abstract:
Jedná se o rekonstrukci silnice II/320 úseku Přepychy Záhornice o délce staničení 1 747,62m. Rekonstrukce začíná za křižovatkou silnic II/320 a II/304, km 0,000 a koncem úseku v oblasti křižovatky II/320 a III/32114, km 1,747 62. Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnlivá a respektuje stávající stav s nezpevněnými krajnicemi š. 0,5 m. Šířka v intravilánu bude v rozmezí 5,0 5,5m, rozmezí je dáno …more
Abstract:
It is a reconstruction of the II / 320 road section of Prepychy - Záhornice with a length of 1 747.62 m. The reconstruction starts at the intersection of roads II / 320 and II / 304, km 0,000 and the end of section II / 320 and III / 32114, km 1,747 62. The width of the asphalt concrete part of the road is variable and respects the existing condition with unpaved edges, 5 m. The width in the intravilan …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Janata, Pavel. Rekonstrukce silnice II/320 Přepychy - Záhornice. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Civil Engineering / Transport Structures