Bc. Jiří Junek

Master's thesis

Prostorové rozložení strukturovaných optických svazků blízkých vlnových délek

Spatial distribution of structured optical beams of near wavelengths
Abstract:
Diplomová práce se zabývá studiem prostorového rozložení strukturovaných svazků různých vlnových délek. Diskutuje vliv vlnové délky a další ovlivňující parametry pro místo vzniku svazku. Uvádí popis, který shrnuje dané parametry do jednoho vztahu, díky němuž je možno určit místo vzniku svazku za generátorem. Bylo navrženo optické uspořádání pro studium struktury svazků a postup pro vyhodnocování jejich …more
Abstract:
This master thesis deals with study of spatial distribution of structured beams of different wavelengths. The Influence of wavelength and other parameters affecting the location of beam creation is discussed. It provides a description that summarizes the parameters into a single relationship, that determine the location of beam creation for arbitrary configuration of generator. An optical setup for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Junek, Jiří. Prostorové rozložení strukturovaných optických svazků blízkých vlnových délek. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technical University of Liberec

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Master programme / field:
Applied Science in Technology / Applied Science in Technology