Bc. Jan Novák

Master's thesis

Adsorpce a desorpce u aktivního uhlí v závislosti na teplotě

Adsorption and Desorption of Activated Carbon in Dependence on Temperature
Abstract:
Tato práce se zabývá adsorpcí a desorpcí oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu na aktivním uhlí při různých teplotách. Aktivní uhlí bylo ve formě monolitu. Vzduch proudil skrz monolit a CO2 byl zachytáván a opět uvolňován v závislosti na měnící se teplotě. Změna teploty monolitu byla provedena elektrodovým zahříváním pomocí metody ESA (Electric Swing Adsorption). Byly zkoumány dva experimenty dané odlišnými …more
Abstract:
This thesis deals with adsorption and desorption of the carbon dioxide (CO2) in air in an activated carbon under different temperatures. The activated carbon was in a monolith form. The air flowed through the monolith and CO2 was captured and released again depending on the changing temperature. In order to control the temperature of the monolith, the electrode heating was carried out using the ESA …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Novák, Jan. Adsorpce a desorpce u aktivního uhlí v závislosti na teplotě . Liberec, 2019. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní