Bc. Jan Novák

Master's thesis

Adsorpce a desorpce u aktivního uhlí v závislosti na teplotě

Adsorption and Desorption of Activated Carbon in Dependence on Temperature
Anotácia:
Tato práce se zabývá adsorpcí a desorpcí oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu na aktivním uhlí při různých teplotách. Aktivní uhlí bylo ve formě monolitu. Vzduch proudil skrz monolit a CO2 byl zachytáván a opět uvolňován v závislosti na měnící se teplotě. Změna teploty monolitu byla provedena elektrodovým zahříváním pomocí metody ESA (Electric Swing Adsorption). Byly zkoumány dva experimenty dané odlišnými …viac
Abstract:
This thesis deals with adsorption and desorption of the carbon dioxide (CO2) in air in an activated carbon under different temperatures. The activated carbon was in a monolith form. The air flowed through the monolith and CO2 was captured and released again depending on the changing temperature. In order to control the temperature of the monolith, the electrode heating was carried out using the ESA …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novák, Jan. Adsorpce a desorpce u aktivního uhlí v závislosti na teplotě . Liberec, 2019. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní