Bc. Jan RAŠKA

Master's thesis

Malířské agregace - malba a digitální tisk

Painting aggregation - painting and digital print
Abstract:
Diplomová práce se věnuje možnostem využití moderní technologie v procesu umělecké malby. Konkrétně se zabývá možnostmi spojení digitální malby s tradičními malebnými technikami a zkoumá, zda toto spojení urychluje tvůrčí proces. Nejprve je stručně přiblížen pohled na současnou dobu, jejíž reflexí je praktická část této práce. Dále pak objasňuje pojem nových médií. Následně je popsán vývoj užívání …more
Abstract:
The diploma thesis reflect possibilities of use a modern technologies in the process of art painting. Precisely connections of digital art and tradicional painting process. The thesis explores if this connection speed up creative process. The first part is about opinion to the present time. The practial part is a reflection to the first part. Another chapter clarify new media and describe use of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RAŠKA, Jan. Malířské agregace - malba a digitální tisk. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Master programme / field:
Teaching for Upper Secondary Schools / 2s-vv-vv-13