Bc. Jana Poláková, DiS.

Master's thesis

Doprovodné programy pro krátkodobé výstavy Památníku písemnictví na Moravě zaměřené na děti předškolního věku a školní skupiny

Accompanying programs for short-term exhibitions in Museum of literature in Moravia is focused on pre-school children and school groups
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zaměřuje na tvorbu metodiky edukačních programů pro děti předškolního věku a školní skupiny v Památníku písemnictví na Moravě, které jsou realizovány bez muzejního pedagoga. Práce je rozdělena na tři základní části. První část vytváří teoretický základ pro část praktickou. Věnuje se vymezení základních pojmů, plánování programů pro danou cílovou skupinu a předkládá návrh …more
Abstract:
Master's thesis is focused on creation of methodology of educational programs for pre-school children and school groups in Museum of Literature in Moravia which are implemented without museum educator. Thesis is divided into three basic parts. First part creates theoretical base for the practical part. It devotes to the definition of basic terms, planning of programs for particular target group and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lenka Mrázová
  • Reader: Mgr. Tomáš Drobný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta