Theses 

Rozvoj ekofaunistických databází formou integrace mapových dat – Pavel RAMPAS

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Pavel RAMPAS

Bachelor's thesis

Rozvoj ekofaunistických databází formou integrace mapových dat

Development of eco-faunistic databases via map data integration

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním aplikace pro výběr geografických dat z databáze Mapování motýlů ČR a jejich zobrazení v GIS softwaru pomocí standardu WFS. Aplikace je vyvíjena na základě požadavků Entomologického ústavu AV ČR.

Abstract: This thesis deals with analysis, design, implementation and testing application for selection geographic data from database of mapping butterflies CR and displa them in GIS software using the standart WFS. Application is developed on the grounds of requirements of the Institute of Entomology AS CR.

Keywords: GIS, WFS, webová aplikace, PHP, MySQL, Zend Framework, JavaScript, HTML, CSS.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
  • Accessible from:: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Miloš Prokýšek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

RAMPAS, Pavel. Rozvoj ekofaunistických databází formou integrace mapových dat. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/2/2019 00:27, Week 7 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz