Theses 

Rozvoj ekofaunistických databází formou integrace mapových dat – Pavel RAMPAS

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Pavel RAMPAS

Bachelor's thesis

Rozvoj ekofaunistických databází formou integrace mapových dat

Development of eco-faunistic databases via map data integration

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním aplikace pro výběr geografických dat z databáze Mapování motýlů ČR a jejich zobrazení v GIS softwaru pomocí standardu WFS. Aplikace je vyvíjena na základě požadavků Entomologického ústavu AV ČR.

Abstract: This thesis deals with analysis, design, implementation and testing application for selection geographic data from database of mapping butterflies CR and displa them in GIS software using the standart WFS. Application is developed on the grounds of requirements of the Institute of Entomology AS CR.

Kľúčové slová: GIS, WFS, webová aplikace, PHP, MySQL, Zend Framework, JavaScript, HTML, CSS.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
  • Zverejniť od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Miloš Prokýšek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

RAMPAS, Pavel. Rozvoj ekofaunistických databází formou integrace mapových dat. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 2. 2019 00:31, 7. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz