Pavel RAMPAS

Bakalářská práce

Rozvoj ekofaunistických databází formou integrace mapových dat

Development of eco-faunistic databases via map data integration
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním aplikace pro výběr geografických dat z databáze Mapování motýlů ČR a jejich zobrazení v GIS softwaru pomocí standardu WFS. Aplikace je vyvíjena na základě požadavků Entomologického ústavu AV ČR.
Abstract:
This thesis deals with analysis, design, implementation and testing application for selection geographic data from database of mapping butterflies CR and displa them in GIS software using the standart WFS. Application is developed on the grounds of requirements of the Institute of Entomology AS CR.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Miloš Prokýšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAMPAS, Pavel. Rozvoj ekofaunistických databází formou integrace mapových dat. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses in8zs3 in8zs3/2
23. 4. 2013
Složky
Soubory
Bulánová, L.
24. 4. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.