Mgr. Gabriela Bučková

Master's thesis

Úvěrový proces korporátního klienta v porovnání s úvěrovým procesem spotřebitele

Credit Process of a Corporate Client Compared with the Credit Process of the Consumer
Abstract:
Diplomová práce se zaobírá bankovním systémem, bankou jako subjektem finančního trhu, a následně problematikou úvěrového procesu, a to jak z pohledu soukromoprávní, tak veřejnoprávní regulace. Těžiště práce představuje komparaci úvěrového procesu v případě korporátního klienta a spotřebitele. Cílem práce bylo definovat rozdíly v postupech a procesech banky, v případě úvěru u výše zmíněných subjektů …more
Abstract:
Diploma thesis is dealing with the bank system, the bank as a subject of financial market, and the issue of the credit process, from the perspective of privat regulation and also from public regulation. The main focus of the work is a comparation of credit process in case of corporate client and comsumer. The aim of thesis was to defined differences in procedures and all process of the bank, in both …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta