Bc. Kristýna LEGÁTOVÁ

Diplomová práce

Život židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava v době působení zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (1941-1942).

Life of the Jewish Population in the Protectorate of Bohemia and Moravia in the Period of the Deputy Reich-Protector Reinhard Heydrich (1941-1942)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá životem židovského obyvatelstva na území Protektorátu Čechy a Morava, a to v období vlády zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. První část pojednává o životě v protektorátu a o vydávání protižidovských zákonů. Stěžejním tématem je postupné vyloučení Židů z veřejného života a jejich další omezování lidských práv. Popsána je jejich další cesta do ghett …více
Abstract:
This Diploma thesis is focused on life of the Jewish population in the Protectorate of Bohemia and Moravia during the rule of the Deputy Reich-Protector Reinhard Heydrich. The first part of the text is an analysis of living in the Protectorate, especially issue of anti Jewish laws. One of the chapters describes an attempt to concentrate and isolate Jews. Nazis preferred so called Tenant Relations with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEGÁTOVÁ, Kristýna. Život židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava v době působení zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (1941-1942).. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/