Bc. Zdeněk Holec

Bakalářská práce

Hospodaření s nemovitým majetkem obce

The municipal real property asset management
Anotace:
Bakalářská práce je zpracována na téma „Hospodaření s nemovitým majetkem obce.“ Daná problematika je řešena z praktického hlediska, to znamená, že při jejím zpracování byly nejvíce využity zkušenosti z praxe autora této bakalářské práce. Tyto zkušenosti byly porovnávány s poznatky, které byly získány při studiu podkladů potřebných pro zpracování uvedené bakalářské práce. Při studiu podkladů potřebných …více
Abstract:
Bachelor thesis is elaborated on the theme "Management of real estate of the village. " The issue is addressed in practical terms, it means that while processing were the most used practical experience of the author of this work. These experiences were compared with findings obtained in the study documents needed for processing work. While studying the documents needed for processing this work the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta