Bc. Soňa Krömrová

Diplomová práce

Analýza průřezového tématu environmentální výchova na vybraných základních školách

The analysis of environmental education at particular primary schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá environmentální výchovou na dvou vybraných základních školách. Teoretická část nastiňuje vývoj environmentální výchovy v České republice, její charakteristiku a začlenění do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Praktická část práce se věnuje analýze environmentální výchovy ve Školních vzdělávacích programech vybraných škol, kterou doplňuje kvalitativní …více
Abstract:
The diploma thesis deals with environmental education at two particular elementary schools. The theoretical part outlines development, its characteristic of environmental education in the Czech Republic and integration in Framework Education Programme for Elementary Education. The practical part of the thesis is occupied with an analysis of environmental education in School Education Programmes of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta