Bc. Soňa Krömrová

Master's thesis

Analýza průřezového tématu environmentální výchova na vybraných základních školách

The analysis of environmental education at particular primary schools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá environmentální výchovou na dvou vybraných základních školách. Teoretická část nastiňuje vývoj environmentální výchovy v České republice, její charakteristiku a začlenění do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Praktická část práce se věnuje analýze environmentální výchovy ve Školních vzdělávacích programech vybraných škol, kterou doplňuje kvalitativní …more
Abstract:
The diploma thesis deals with environmental education at two particular elementary schools. The theoretical part outlines development, its characteristic of environmental education in the Czech Republic and integration in Framework Education Programme for Elementary Education. The practical part of the thesis is occupied with an analysis of environmental education in School Education Programmes of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta